PEGASUS COURIERS INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

PEGASUS COURIERS INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR) wprowadziliśmy niniejszą informację o ochronie danych osobowych, aby poinformować Państwa, jako przyszłych kierowców i kierowników w naszej firmie, o rodzajach danych, które przetwarzamy na Państwa temat. W tej informacji podajemy również powody, dla których przetwarzamy Państwa dane, podstawę prawną, która pozwala nam na ich przetwarzanie, jak długo przechowujemy Państwa dane i jakie są Państwa prawa w odniesieniu do tych danych.

 

 1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z GDPR, wszystkie uzyskane i przechowywane przez nas dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z zestawem podstawowych zasad. Zgodnie z tymi zasadami zapewnimy, że:

 1. a) przetwarzanie jest uczciwe, zgodne z prawem i przejrzyste
 2. b) dane są gromadzone do konkretnych, wyraźnych i zgodnych z prawem celów
 3. c) zebrane dane są adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest konieczne do celów przetwarzania
 4. d) dane są przechowywane w sposób dokładny i aktualny. Dane, które okażą się niedokładne, zostaną bezzwłocznie poprawione lub usunięte.
 5. e) dane nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla danego celu
 6. f) dane są przetwarzane w sposób, który zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 7. g) przestrzegamy odpowiednich procedur GDPR w zakresie międzynarodowego przekazywania danych osobowych

 

B) TWOJE PRAWA

 

Mają Państwo następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat:

 1. a) prawo do informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy i co z nimi robimy;
 2. b) prawo dostępu do danych, które przechowujemy na Państwa temat. Stosujemy odrębną politykę Subject Access Request i wszystkie takie wnioski będą odpowiednio rozpatrywane;
 3. c) prawo do sprostowania wszelkich nieścisłości w danych, które posiadamy na Państwa temat, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały one ujawnione. Jest to również znane jako "sprostowanie";
 4. d) prawo do usunięcia danych w określonych okolicznościach. Jest to również znane jako "usunięcie";
 5. e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. f) prawo do przekazania danych, które przechowujemy na Państwa temat, innej stronie. Jest to również znane jako "przenośność";
 7. g) prawo do sprzeciwu wobec umieszczenia jakichkolwiek informacji;
 8. h) prawo do regulowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania danych osobowych.

Oprócz powyższych praw mają Państwo również nieograniczone prawo do wycofania w każdej chwili udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych. Wycofanie zgody oznacza, że przestaniemy przetwarzać dane, na których wykorzystanie udzielili nam Państwo wcześniej zgody. Wycofanie zgody nie będzie wiązało się z żadnymi konsekwencjami. W niektórych przypadkach możemy jednak nadal wykorzystywać dane, jeżeli jest to dozwolone z uwagi na uzasadniony powód.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, proszę skontaktować się z Sandrą Smith.

 

 1. SKŁADANIE SKARGI

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa dotyczące danych zostały naruszone, mogą Państwo złożyć skargę do Komisarza ds. informacji (ICO). Mogą się Państwo skontaktować z ICO pod adresem Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF lub telefonicznie pod numerem 0303 123 1113 (stawka lokalna) lub 01625 545 745.

 

 1. ZGODNOŚĆ OCHRONY DANYCH

Naszym wyznaczonym specjalistą ds. zgodności w zakresie naszych działań związanych z ochroną danych jest:

Sandra Smith 0131 516 2559

 

 

STRONA INTERNETOWA

 

A) RODZAJE PRZECHOWYWANYCH DANYCH

 

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym Państwa komputera przez przeglądarkę internetową, kiedy odwiedzają Państwo jakąkolwiek stronę internetową. Umożliwiają one przechowywanie informacji zebranych na jednej stronie internetowej do czasu, gdy będą one potrzebne na innej stronie. Dzięki temu strona internetowa może zapewnić Państwu spersonalizowane doświadczenie, a właścicielowi strony internetowej statystyki dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej, aby można było ją ulepszyć.

Niektóre cookies mogą trwać przez określony czas, np. jeden dzień lub do momentu zamknięcia przeglądarki. Inne trwają bezterminowo.

Państwa przeglądarka internetowa umożliwia Państwu usunięcie dowolnie wybranych plików cookie. Pozwoli Państwu również zapobiec lub ograniczyć ich stosowanie.

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Są one umieszczane przez oprogramowanie, które działa na naszych serwerach oraz przez oprogramowanie obsługiwane przez osoby trzecie, z których usług korzystamy.

Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej pytamy Państwa, czy życzą sobie Państwo, abyśmy używali plików cookie. Jeżeli zdecydują się Państwo ich nie akceptować, nie będziemy ich używać podczas Państwa wizyty, z wyjątkiem zapisu, że nie wyrazili Państwo zgody na ich użycie w innym celu.

Używamy plików cookie w następujący sposób:

 • Aby pomóc nam zmierzyć skuteczność naszych reklam i dać nam wgląd w zachowanie użytkowników, abyśmy mogli ulepszyć naszą stronę internetową
 • Aby zarejestrować, czy widzieli Państwo określone wiadomości, które wyświetlamy na naszej stronie internetowej
 • Do zapisywania Państwa odpowiedzi w ankietach i kwestionariuszach na naszej stronie, podczas gdy Państwo je wypełniają
 • Aby zapamiętać informacje o Państwu, aby nie musieli Państwo podawać ich nam wiele razy
 • Aby pomóc nam w wyświetlaniu i mierzeniu odpowiednich reklam, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i poza nią Aby dowiedzieć się, czy nasze e-maile zostały przeczytane i czy uważają je Państwo za przydatne

Ponieważ pliki cookie są używane na wszystkich naszych stronach internetowych, ich wyłączenie może uniemożliwić Państwu korzystanie z niektórych części stron.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookies znajdą Państwo w naszej polityce cookies.

 

 

Identyfikatory z Państwa aktywności przeglądania stron

 

Rejestrowane są zapytania Państwa przeglądarki internetowej do naszych serwerów o strony internetowe i inne treści na naszej stronie internetowej.

Rejestrujemy takie informacje, jak Państwa położenie geograficzne, Państwa dostawca usług internetowych i Państwa adres IP. Rejestrujemy również informacje o oprogramowaniu, którego używają Państwo do przeglądania naszej strony internetowej, takie jak rodzaj komputera lub urządzenia oraz rozdzielczość ekranu.

Używamy tych informacji w formie zagregowanej, aby ocenić popularność stron na naszej stronie internetowej oraz to, jak radzimy sobie z dostarczaniem Państwu treści.

 

 

Więcej o analityce

 

Korzystamy z usług firmy zewnętrznej, Google Analytics, aby zbierać standardowe informacje o logach internetowych i szczegóły dotyczące zachowania odwiedzających. Robimy to, aby dowiedzieć się m.in. o liczbie odwiedzających poszczególne części strony. Te informacje są przetwarzane tylko w taki sposób, aby nikogo bezpośrednio nie zidentyfikować. Nie podejmujemy i nie zezwalamy Google na podejmowanie jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających naszą stronę internetową.

 

 

Więcej o re-marketingu

 

Re-marketing polega na umieszczeniu pliku cookie na Państwa komputerze, kiedy przeglądają Państwo naszą stronę internetową, aby móc serwować Państwu reklamę, kiedy odwiedzają Państwo inne strony internetowe.

Od czasu do czasu możemy korzystać z usług osób trzecich w celu świadczenia nam usług re-marketingowych. W takim przypadku, jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie, mogą Państwo zobaczyć nasze reklamy na innych stronach internetowych.

 

 

B) PODSTAWA PRAWNA DLA PROCESING

 

Poprzez pewne działania, gdy poza tym nie ma między nami stosunku umownego, jak np. podczas przeglądania naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas informacji, które mogą być danymi osobowymi. Tam, gdzie to możliwe, staramy się uzyskać Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie tych informacji, na przykład prosząc Państwa o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas plików cookie. Z wyjątkiem sytuacji, w których wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas Państwa informacji w określonym celu, nie wykorzystujemy Państwa informacji w sposób, który pozwoliłby na identyfikację Państwa osoby. Możemy gromadzić je w sposób ogólny i wykorzystywać do dostarczania informacji klasowych, na przykład do monitorowania wydajności określonej strony na naszej witrynie internetowej.

 

Działalność wymagająca Państwa danych

Podstawa prawna

Utrzymanie i monitorowanie wydajności naszej strony internetowej; reklama i re-marketing

Nasze uzasadnione interesy (wymagana zgoda w przypadku cookies)

Utrzymanie integralności systemów IT i ciągłości biznesowej

Nasze uzasadnione interesy

 

 1. C) KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE

Zaszyfrowane i zagregowane dane, które pozwalają nam zapewnić efektywne działanie naszej strony internetowej, są udostępniane Google Analytics, Cloudways i firmom programistycznym związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem naszej strony internetowej. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować żadnej osoby.

 

JAK PRZECHOWUJEMY DANE

 

Zaszyfrowane i zagregowane dane z zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej są bezpiecznie przechowywane na serwerze w chmurze, jak opisano w D. 

 

 1. D) OCHRONA PAŃSTWA DANYCH

Jesteśmy świadomi wymogu zapewnienia ochrony Państwa danych przed przypadkową utratą lub ujawnieniem, zniszczeniem i nadużyciem. Wdrożyliśmy zabezpieczenia, aby się przed tym ustrzec.

Używamy certyfikatów Secure Sockets Layer (SSL), aby zweryfikować naszą tożsamość w Państwa przeglądarce i zaszyfrować wszelkie dane, które Państwo nam przekazują.

Jeżeli informacje są przekazywane między nami, mogą Państwo sprawdzić, czy odbywa się to z wykorzystaniem protokołu SSL, szukając symbolu zamkniętej kłódki lub innego znaku zaufania w pasku adresu URL lub pasku narzędzi przeglądarki.

 

 1. E) OKRESY PRZECHOWYWANIA

Zapisane przez nas dane zbiorcze są przechowywane w normalnych okolicznościach przez 30 dni, a następnie usuwane. W przypadku złośliwej działalności, informacje o IP i inne dane wymienione w sekcji A mogą być przechowywane dłużej, aż uznamy, że nie są już potrzebne.

 

 1. F) REKLAMACJE DOTYCZĄCE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Kiedy otrzymujemy reklamację, zapisujemy wszystkie informacje, które Państwo nam przekazali. Wykorzystujemy te informacje, aby rozwiązać Państwa reklamację. Jeżeli Państwa skarga wymaga od nas skontaktowania się z jedną z firm, z których usług korzystamy w celu zapewnienia serwisu internetowego, możemy to zrobić.

 

 

 

KANDYDACI DO PRACY

 

 1. A) RODZAJE PRZECHOWYWANYCH DANYCH

Przechowujemy kilka kategorii danych osobowych naszych przyszłych kierowców i menedżerów w celu przeprowadzenia skutecznych i efektywnych procesów.

Wszystkie informacje, które podadzą Państwo w trakcie procesu rekrutacji, wykorzystamy w celu dalszego rozwoju Państwa aplikacji i oceny Państwa przydatności na dane stanowisko, w celu zaoferowania Państwu kontraktu z nami jako kierowcą lub menedżerem, lub w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, jeśli będzie to konieczne. Nie muszą Państwo podawać tego, o co prosimy, ale jeśli Państwo tego nie zrobią, może to wpłynąć na Państwa aplikację.

Przy składaniu wniosku poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, abyśmy mogli rozwinąć Państwa wniosek.

Jeśli złożymy ofertę warunkową, poprosimy Państwa o informacje, abyśmy mogli przeprowadzić kontrole. Aby przejść do ostatecznej oferty, muszą Państwo pomyślnie przejść te kontrole. Musimy potwierdzić tożsamość naszych pracowników i ich prawo do pracy w Wielkiej Brytanii, a także uzyskać zapewnienie co do ich wiarygodności, uczciwości i rzetelności.

Dlatego muszą Państwo podać:

 • dowód Państwa tożsamości
 • dowód Państwa adresu
 • dowód Państwa prawa jazdy
 • dowód Państwa numeru ubezpieczenia społecznego

W ramach Państwa aplikacji musimy przeprowadzić test na obecność narkotyków i alkoholu, aby upewnić się, że spełniają Państwo wymogi prawne do prowadzenia pojazdów. Musimy potwierdzić Pana(i) karalność za przestępstwa związane z prawem jazdy, co odbywa się poprzez sprawdzenie DVLA. Musimy również przeprowadzić sprawdzenie przeszłości, które odbywa się za pośrednictwem gov.uk i Disclosure Scotland. 

Poprosimy również o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia, aby ustalić Pana zdolność do pracy. I poprosimy Państwa o potwierdzenie akceptacji polityki stop & search naszych klientów, która wymaga stosowania praktyk bezpieczeństwa.

Jeśli złożymy ostateczną ofertę, poprosimy Państwa również o następujące informacje:

 • dane bankowe - w celu realizacji wypłat wynagrodzeń
 • dane kontaktowe w nagłych wypadkach - abyśmy wiedzieli, z kim się skontaktować w razie nagłego wypadku w pracy
 1. B) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Ustawa o ochronie danych osobowych zezwala nam na przetwarzanie Państwa danych tylko z określonych powodów.

Poniższe informacje kategoryzują rodzaje przetwarzania danych, które podejmujemy oraz podstawę prawną, na której się opieramy.

 

 

Działalność wymagająca Państwa danych

Podstawa prawna

Przeprowadzenie kontroli w odniesieniu do Państwa prawa do pracy w Wielkiej Brytanii

Obowiązek prawny

Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych pracowników

Obowiązek prawny

Przeprowadzenie rozsądnej kontroli Państwa predyspozycji i bezpieczeństwa do prowadzenia pojazdu

Obowiązek prawny

Podejmowanie decyzji rekrutacyjnych zarówno w odniesieniu do wstępnych, jak i kolejnych ofert

Nasze uzasadnione interesy

Ocena potrzeb szkoleniowych

Nasze uzasadnione interesy

Rozpatrywanie skierowanych przeciwko nam roszczeń prawnych

Nasze uzasadnione interesy

Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom

Nasze uzasadnione interesy

 

 1. C) KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE

Pracownicy naszej firmy, którzy są odpowiedzialni za rekrutację, będą mieli dostęp do Państwa danych, które są istotne dla ich funkcji. Wszyscy pracownicy z taką odpowiedzialnością zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia przetwarzania danych zgodnie z GDPR.

Będziemy udostępniać Państwa dane DVLA w celu potwierdzenia Państwa prawa jazdy i wyroków skazujących za prowadzenie pojazdów. Będziemy również udostępniać Państwa dane gov.uk i disclosure Scotland w celu potwierdzenia wyroków skazujących.

Nie będziemy udostępniać żadnych z podanych przez Państwa informacji osobom trzecim w celach marketingowych.

 

 1. D) JAK PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE

Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających, które dostarczają dla nas elementy naszego serwisu rekrutacyjnego.

Używamy Hubspot jako nasz system śledzenia kandydatów oraz do tworzenia anonimowych informacji zarządczych i wglądu w skuteczność naszych procesów rekrutacyjnych. Politykę prywatności Hubspot można zobaczyć tutaj -. https://www.hubspot.com/security

 

 1. E) OCHRONA PAŃSTWA DANYCH

Jesteśmy świadomi wymogu zapewnienia ochrony Państwa danych przed przypadkową utratą lub ujawnieniem, zniszczeniem i nadużyciem. Wdrożyliśmy procesy, aby się przed tym uchronić.

 

 1. F) OKRESY PRZECHOWYWANIA

Państwa dane przechowujemy tylko tak długo, jak są nam potrzebne. Jeżeli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Państwa dane zostaną zachowane i przekazane do systemów, którymi zarządzamy dla kierowców i kierowników. Dla kierowców i kierowników mamy osobną informację o ochronie danych osobowych, która jest częścią umowy z kierowcą. Jeżeli Państwa wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy, że zamierzamy przechowywać Państwa dane przez 15 miesięcy i w tym czasie możemy się z Państwem skontaktować, aby zapytać, czy chcą Państwo ponownie złożyć wniosek. Damy Państwu możliwość zrezygnowania z tego kontaktu. Po upływie tego okresu usuniemy lub zniszczymy Państwa dane, chyba że wcześniej wycofali Państwo swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych, w którym to przypadku zostaną one usunięte lub zniszczone po wycofaniu przez Państwa zgody.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych, mają Państwo również prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Oznacza to, że przestaniemy przetwarzać Państwa dane i nie będzie żadnych konsekwencji wycofania zgody.

 

 1. G) PODEJMOWANIE DECYZJI

Ostateczne decyzje rekrutacyjne podejmowane są przez kierowników ds. zatrudnienia oraz członków naszego zespołu rekrutacyjnego. Bierzemy pod uwagę wszystkie informacje zebrane podczas procesu aplikacyjnego.

O decyzje w sprawie Państwa aplikacji mogą Państwo zapytać, rozmawiając z osobą kontaktową w naszym zespole rekrutacyjnym lub wysyłając e-mail. recruitment@pegasus-couriers.co.uk

 

 

 

POLITYKA COOKIE

DEFINICJA CIASTECZEK

 

Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym Państwa komputera przez przeglądarkę internetową, kiedy odwiedzają Państwo jakąkolwiek stronę internetową. Umożliwiają one przechowywanie informacji zebranych na jednej stronie internetowej do czasu, gdy będą one potrzebne na innej stronie. Dzięki temu strona internetowa może zapewnić Państwu spersonalizowane doświadczenie, a właścicielowi strony internetowej statystyki dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej, aby można było ją ulepszyć.

Niektóre cookies mogą trwać przez określony czas, np. jeden dzień lub do momentu zamknięcia przeglądarki. Inne trwają bezterminowo.

Państwa przeglądarka internetowa umożliwia Państwu usunięcie dowolnie wybranych plików cookie. Pozwoli Państwu również zapobiec lub ograniczyć ich stosowanie.

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Są one umieszczane przez oprogramowanie, które działa na naszych serwerach oraz przez oprogramowanie obsługiwane przez osoby trzecie, z których usług korzystamy.

Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej pytamy Państwa, czy życzą sobie Państwo, abyśmy używali plików cookie. Jeżeli zdecydują się Państwo ich nie akceptować, nie będziemy ich używać podczas Państwa wizyty, z wyjątkiem zapisu, że nie wyrazili Państwo zgody na ich użycie w innym celu.

 

 

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE

 

 • Aby powiedzieć nam, które części naszych stron internetowych odwiedzili ludzie, pomóc nam zmierzyć skuteczność reklam i wyszukiwań internetowych oraz dać nam wgląd w zachowanie użytkowników, abyśmy mogli ulepszyć naszą stronę internetową
 • Aby zarejestrować, czy widzieli Państwo określone wiadomości, które wyświetlamy na naszej stronie internetowej
 • Do zapisywania Państwa odpowiedzi w ankietach i kwestionariuszach na naszej stronie, podczas gdy Państwo je wypełniają
 • Aby zapamiętać informacje o Państwu, aby nie musieli Państwo podawać ich nam wiele razy
 • Aby pomóc nam pokazywać Państwu odpowiednie reklamy, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i poza nią oraz mierzyć wydajność takich reklam i sporządzać raporty na ich temat. Podobnie, nasi partnerzy lub dostawcy usług mogą używać plików cookie, aby ustalić, czy pokazaliśmy reklamę lub post i jak on działał lub dostarczyć nam informacji o tym, jak Państwo wchodzą w interakcję z reklamami.
 • Aby dowiedzieć się, czy nasze e-maile zostały przeczytane i czy uważają je Państwo za przydatne

Ponieważ pliki cookie są używane na wszystkich naszych stronach internetowych, ich wyłączenie może uniemożliwić Państwu korzystanie z niektórych części stron.

 

 

 

RODZAJ STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIE

 

Pliki cookie stosowane na naszych stronach internetowych zostały skategoryzowane na podstawie wytycznych zawartych w przewodniku ICC UK Cookie Guide. Na naszych stronach internetowych i w innych usługach online stosujemy następujące kategorie:

Kategoria 1 - Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne, aby mogli Państwo przeglądać nasze strony internetowe i korzystać z ich funkcji. Bez tych plików cookie niektóre usługi, takie jak składanie podań o pracę lub dostęp do informacji na stronie, nie mogą być świadczone.

Kategoria 2 - Cookies wydajnościowe

Te pliki cookies zbierają informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych - na przykład, na jakie strony wchodzą Państwo najczęściej. Dane te mogą być wykorzystane do optymalizacji naszych stron internetowych i ułatwienia Państwu nawigacji. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które identyfikują Państwa. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są zagregowane i dlatego anonimowe.

Kategoria 3 - pliki cookie związane z funkcjonalnością

Te pliki cookie pozwalają naszym stronom internetowym zapamiętać wybory, których dokonują Państwo podczas przeglądania. Na przykład, możemy przechowywać Państwa położenie geograficzne w pliku cookie, aby zapewnić, że pokażemy Państwu naszą stronę internetową zlokalizowaną dla Państwa obszaru. Możemy również zapamiętać preferencje, takie jak rozmiar tekstu, czcionki i inne elementy strony, które można dostosować. Informacje zbierane przez te pliki cookie nie identyfikują Państwa osobiście i nie mogą śledzić Państwa aktywności na innych stronach internetowych.

 

 

JAK WYŁĄCZYĆ COOKIES

 

W przeglądarce internetowej Safari:

 • Proszę przejść do Preferencji, a następnie do panelu Prywatność i wybrać opcję blokowania ciasteczek (cookies)

Na Państwa iPad, iPhone lub iPod touch:

 • Proszę przejść do Ustawień, następnie do Safari, a potem do sekcji Cookies

Dla Google Chrome:

 • Proszę przejść do Więcej w prawym górnym rogu, następnie Ustawienia, pod "Prywatność i bezpieczeństwo", kliknąć Ustawienia witryny, kliknąć Cookies

Dla Microsoft Edge:

 • Proszę przejść do przycisku Więcej działań w prawym górnym rogu, następnie Ustawienia, kliknąć Uprawnienia witryny

W przypadku innych przeglądarek proszę sprawdzić u swojego dostawcy, jak można wyłączyć pliki cookie.

Aby zrezygnować z ciasteczek reklamowych (ad targeting cookies) ustawionych przez Google i Doubleclick na naszej stronie, proszę kliknąć tutaj: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en.

W celu kontroli gromadzenia danych do celów analitycznych przez Google Analytics, mogą Państwo odwiedzić następujący link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

pl_PL
Przewiń do góry