PEGASUS COURIERS INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych i przejrzystości w zakresie tego, co z nimi robimy, a także do wypełniania naszych zobowiązań w zakresie ochrony danych.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób Pegasus Couriers zbiera, wykorzystuje, przechowuje i chroni dane osobowe, które przekazuje nam Pan/Pani podczas korzystania z tej strony internetowej, co to oznacza dla Pana/Pani i jakie ma Pan/Pani prawa.

Dla celów niniejszego zawiadomienia, "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Pegasus Couriers.

 

Jakie dane zbieramy

Możemy gromadzić następujące rodzaje informacji:

  • Państwa położenie geograficzne.
  • Państwa dostawca usług internetowych.
  • przeglądarki, z której Państwo korzystają, urządzenia, z którego Państwo korzystają i rozdzielczości ekranu.

Co robimy z zebranymi przez nas danymi

Pegasus Couriers ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zebranych ze strony internetowej. Przetwarzanie danych pochodzących z interakcji ze stroną internetową umożliwia Pegasus Couriers aby zapewnić Państwu lepszą interakcję z nami, a w szczególności z następujących powodów:

  • Spersonalizowanie Państwa doświadczeń na stronie internetowej.
  • mierzyć skuteczność naszych reklam i dawać nam wgląd w zachowanie użytkowników, abyśmy mogli ulepszać naszą stronę internetową

Możemy również pokazywać Panu/Pani przyszłe reklamy na naszej stronie internetowej i innych stronach internetowych, na podstawie tego, co Pan/Pani zrobił/a na naszej stronie internetowej

Robimy to za pomocą plików cookie. Plik cookie to mały plik, który prosi o pozwolenie na umieszczenie go na dysku twardym Państwa komputera. Niektóre pliki cookie działają przez określony czas, np. jeden dzień lub do momentu zamknięcia przez Państwa przeglądarki. Niektóre pliki cookie działają przez czas nieokreślony. Gdy wyrażą Państwo zgodę, plik jest dodawany, a następnie pomaga analizować ruch na stronie internetowej. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym rozpoznanie Państwa jako osoby. Nasza strona internetowa może spersonalizować to, co jest wyświetlane poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o Państwa preferencjach.

Używamy plików cookie rejestru ruchu, aby określić, które strony są używane. Pomaga nam to analizować dane o ruchu na stronie i ulepszać naszą stronę. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do celów analizy statystycznej.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam zapewnić Państwu lepszą obsługę naszej strony internetowej, umożliwiając nam monitorowanie, które strony są dla Państwa przydatne, a które nie. Pliki cookie w żaden sposób nie dają nam dostępu do Państwa komputera ani do żadnych informacji o Państwu, poza tymi, które zdecydują się Państwo nam udostępnić.

 

Analiza danych

 Korzystamy z usług osób trzecich, w tym ? ale nie tylko ? Google Analytics, do zbierania standardowych danych z dzienników internetowych i szczegółów dotyczących zachowań użytkowników. Robimy to, aby dowiedzieć się m.in. o liczbie osób odwiedzających poszczególne części strony. Dane te nie identyfikują nikogo osobiście.

 

Jak przechowujemy dane
Zaszyfrowane i zagregowane dane dotyczące zachowań podczas przeglądania naszej strony internetowej są bezpiecznie przechowywane na serwerze w chmurze.

 

Kto ma dostęp do danych

Państwa dane mogą być udostępniane wewnątrz firmy. Dotyczy to członków zespołu centrali i kierowników oddziałów.

Nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani wynajmować Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że uzyskamy Państwa wyraźną zgodę lub jest to wymagane przez prawo. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do wysyłania Państwu informacji promocyjnych od osób trzecich.

Ponadto, możemy być zmuszeni do udostępnienia Państwa danych osobowych organowi regulacyjnemu lub w inny sposób w celu zachowania zgodności z prawem.

 

Ochrona Państwa danych

 

Pegasus Couriers poważnie traktuje bezpieczeństwo Państwa danych. Wdrożyliśmy wewnętrzne zasady i mechanizmy kontroli w celu zapewnienia, że Państwa dane nie zostaną utracone, przypadkowo zniszczone, niewłaściwie wykorzystane lub ujawnione, a dostęp do nich będą mieli wyłącznie nasi pracownicy w ramach prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.

W celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze. Stosujemy certyfikaty Secure Socket Layer (SSL), aby zweryfikować naszą tożsamość w Państwa przeglądarce i zaszyfrować wszelkie zgromadzone dane.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane

Państwa dane będą przechowywane na naszym serwerze przez okres do dwóch miesięcy. W tym czasie nasz serwer hostingowy automatycznie usunie wszystkie Państwa dane.

Gdy Państwa dane nie będą już potrzebne, zapewnimy ich utylizację w bezpieczny sposób.

W przypadku przekazania nam przez Państwa materiałów, np. treści generowanych przez użytkowników lub w odpowiedzi na konkretną kampanię, będziemy przechowywać Państwa treści tylko tak długo, jak będzie to zasadnie wymagane dla celów, dla których zostały one przekazane, chyba że w momencie ich wygenerowania zostanie ustalone inaczej.

 

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych interesujących stron internetowych. Jednak po skorzystaniu z tych linków w celu opuszczenia naszej strony, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi innymi stronami. W związku z tym nie możemy odpowiadać za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które Państwo podają podczas odwiedzania takich stron, a strony te nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Powinni Państwo zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności obowiązującym na danej stronie internetowej.

 

Kontrola Państwa danych osobowych

Mogą Państwo zdecydować się na akceptację lub odrzucenie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie. Może to uniemożliwić Państwu korzystanie z niektórych części strony internetowej.

 

Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych 

Ma Pan/Pani prawo zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz ma Pan/Pani prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania określonych informacji

Może Pan zażądać informacji o danych osobowych, które przechowujemy na Pana temat zgodnie z ogólnymi przepisami UE i Wielkiej Brytanii o ochronie danych (GDPR). Jeśli chcą Państwo otrzymać kopię informacji, które są przechowywane na Państwa temat, proszę napisać do nas na adres dataprotection@pegasus-couriers.co.uk . Jeżeli uważa Pan, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Pana temat są nieprawidłowe lub niekompletne, proszę napisać do nas lub wysłać e-mail na adres dataprotection@pegasus-couriers.co.uk. Niezwłocznie skorygujemy wszelkie informacje, które okażą się nieprawidłowe.

W pewnych okolicznościach, np. gdy dane nie są już potrzebne lub gdy wykorzystanie danych nie ma uzasadnienia prawnego, mają Państwo prawo do usunięcia tych danych, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody. Nie wpłynie to na zgodność z prawem wszystkiego, co zostało zrobione przed wycofaniem zgody, ale uniemożliwi nam dalsze wykorzystywanie odpowiednich informacji.

Jeśli uważa Pan, że firma nie przestrzega Pana praw do ochrony danych, może Pan złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (https://ico.org.uk/).

 

Zmiany w naszej Informacji o ochronie prywatności

Nasza informacja o ochronie prywatności może być w każdej chwili aktualizowana, dlatego prosimy o sprawdzanie jej od czasu do czasu. Możemy na przykład zmienić sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane, lub może nastąpić zmiana prawa. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany do niniejszej informacji, wyraźnie zaznaczymy to na naszej stronie internetowej. Niniejsza informacja została ostatnio zaktualizowana w styczniu 2023 roku.

 

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej informacji lub jakiegokolwiek aspektu ochrony danych, prosimy o kontakt z dataprotection@pegasus-couriers.co.uk

pl_PL
Przewi? do góry

Skontaktuj się z nami!

Aberdeen

Glasgow